-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg
 -  25. FD 69, Gutachterausschuss
NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg - 25. 25. FD 69, Gutachterausschuss