-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  SG/I Ansichtskarten
 -  085. Gemeinde Pötenitz
SG/I Ansichtskarten - 96. 085. Gemeinde Pötenitz