-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  SG/I Ansichtskarten
 -  091. Gemeinde Rögnitz
SG/I Ansichtskarten - 102. 091. Gemeinde Rögnitz